Architektura, stavebnictví

Účinky silných a slabých kyselin

Porovnání účinků kyselin – Do dvou zkumavek nalejeme cca po 3ml k.octové a k.chlorovodíkové, do každévhodíme stejný kousek mramoru. Po nějakém čase při němž sledujeme vývinbublin, slejeme roztok nad vápencem a přídavkem roztoku šťavelanu...

Kyselina sírová, H2SO4, Kyselina uhličitá H2CO3

Kyselina sírová, H2SO4 Zuhelnění org. látek – Do zkumavky nalejeme cca 2ml koncentrované kys. sírové a ponoříme do nídřevěnou špejli.Výsledek – Pozorujeme tmavnutí ponořené části špejle, což je výsledkem zuhelnění působenímkys. sírové na organickou...

KYSELINY

Látky obsahující ve svých molekulách atomy vodíku, které se vodném prostředí odštěpují ve formě vodíkových iontů. Odštěpené vodíkové ionty jsou v podstatě protony. Uvolněné elektrony udělují zbytku kyseliny záporný náboj. Kladné částice vzniklé rozkladem...

Obsah I Stavebnictví a rchitektura pro studenty

Řešení příkladů z praktických cvičení předmětu Sta… Řešení příkladů z praktických cvičení předmětu Sta… MONTOVANÝ SKELET Vliv města a vesnice na psychiku osobnosti na zákl… Mísitelnost benzenu, benzínu a vody, Rozpustnost o… NĚKTERÉ VLASTNOSTI...

ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ – KOMPLETNÍ OBSAH:

ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ – OBSAH 6. RESTAURACE ( verejné stravování ) – NAUKA O STA… 5. PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR – NAUKA O STAVBÁCH 4. PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ – NAUKA O STAVBÁCH 3. BYTOVÉ DOMY –...