Štítek: chemický slovník

Slovnik – XII – Vady cihlarskych vyrobku…

64) Vady cihlářských výrobku: – výkvěty: -hlína obsahující soli v cihlářských výrobcích –především sírany Na2SO4, MgSO4, CaSO4*2H2O -bíle výkvěty, sloučeniny chrómu a vanadu -žluté. Bezbarvé sloučeniny mohou hydrát za zvětšen V,čímž může dojit k...

Slovnik – XI – Koroze betonu…

60) Koroze betonu: 1) vnitřní – návrh betonové směsi – obsah a druh cementu, obsah vody, technologie výroby, použití chem. přísad 2) vnější – fyzikální (teplotní) – chemické (působení vod) –biologické(rostliny). Koroze I. typu...

Slovnik – X – Druhy poru v cementovem tmelu…

56) Druhy pórů v cementovém tmelu– mikrostruktura zatvrdlého cementu závisí na vnitřních a vnějších proměnných. A-minerologické složení (alit,belit,celit), jemnost mletí,obsah vody přísady.B-teplota, tlak, prostředí. 57) Vysokopecní struska pro výrobu směsných cementu:– Strusky jsou pevné...

Slovnik – IX – Pucolánová aktivita, Elektrárenské popílky…

49) Pucolánová aktivita:– Je schopnost reakce amorfního (nekrystalického) oxidu křemičitého (SiO2)s Ca(OH)2 za vzniku hydratovaných křemičitanů vápenatých, které mají pojivé vlastnosti. 50) Elektrárenské popílky:– Jsou minerální zbytky při spalovaní tuhých paliv, složení převážně z...

Slovnik – VIII – Hořečnatá maltovina(Sorelova)…

42) Hořečnatá maltovina(Sorelova):– vzdušná maltovina – směs MgO + roztok MgCl2, oxid horečnatý (roztokMgSO4). Tvrdne na velmi pevnou hmotu – až 150MPa podle plniva. Chemická podstata – závisí na poměru surovin a koncentraci MgCl2....

Slovnik – V – Gely, Koloidní disperzní soustavy…

25) Gely: – Disperzní částice vytvořené souvislou síťovou strukturou, nejsou schopny translačního pohybu. Ireverzibilní gely:- vznikají spojením micelyosolu. Pokud stabilizaci porušíme přídavkem elektrolytu(KCl). Vysušením ireverzibilního gelu vzniká xerogel, má objem původního gelu, ale je...