Štítek: nátětové hmoty

Druhy nátěrových vrstev, druhy nátěrových hmot, příprava podkladu

Druhy nátěrových vrstev – napouštěcí – používáme pouze u savých podkladů (dřevo).– základní – nanášíme na nesavé podklady (kov).– vyrovnávací – tmelení a plastické nátěry– podkladová– vrchníZákladní požadavek je vzájemné prolnutí vrstev a jejich...

Nátěr

je souvislý povlak požadovaných vlastností, který účelově chrání jakýkoliv podklad. Kvalitu nátěru ovlivňuje: – úprava podkladu– počet vrstev – druh nátěrové hmoty v jednotlivých vrstvách – způsob namáčení – pořadí jednotlivých vrstev Nátěry v...

Válečkování, vzornicování, linkování, tupování

Válečkování Je roznášení barvy nebo otiskování vzoru z válečku na plochu. Vzory jsou neurčité, geometrické nebo stylizované. Stěna pro válečkování musí být rovná a hladká. Vzdálenost od rohů a koutů se vždy vyznačí brnknutím....