Štítek: doprava materiálů

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu III

Doprava a skladování materiálů a dílců:Jako přístupové cesty budou sloužit okolní stávající komunikace. Doprava materiálu po staveništi se provádí po provizorní komunikaci (panelová silnice o šířce 3,0 m). Pro dopravu na stavbu bude použit...

5. Plochá střecha – Doprava a skladování materiálu…

Doprava a skladování materiálu: Doprava materiálů bude provedena po silnicích na nákladních automobilech odpovídající únosnosti. Lepidla uskladňujeme odděleně od ostatních hořlavých materiálů. Folie skladujeme nastojato v uzamykatelném skladu. Doprava na střechu bude zajištěna pomocí...

Hydroizolace 3

1.) Doprava a skladování materiálů : Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna :nákladním vozem Avia A 31,1 A – doplněným hydraulickou rukou HR 3 001 přeprava břemene 1200 kg / 4 500 mm ,...

Svislé konstrukce

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován technologický předpis pro provedení svislých konstrukcí na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se...