Štítek: hydroizolace

Hydroizolace 4

2.) Pracovní pomůcky , časové rozvržení prací a složení pracovní čety : Provedení penetračního nátěru : ochranné rukavice , ochranný kryt na obličej , elektrická vrtačka s vřetenovým nádstavcem pro rozmíchání nátěrové hmoty ,...

Hydroizolace 3

1.) Doprava a skladování materiálů : Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna :nákladním vozem Avia A 31,1 A – doplněným hydraulickou rukou HR 3 001 přeprava břemene 1200 kg / 4 500 mm ,...

Hydroizolace 2

3.) Výpočet kubatur : Plocha základové desky : 22,6 * 12,6 = 284,76 = 285 m² Asfaltový nátěr penetrační – PENETRA – 0,3 kg / m² * 285 m² = 85,5 kg = 10...

Hydroizolace 1

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován technologický předpis pro provádění hydroizolací proti zemní vlhkosti na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních...

Technologie stavebních procesů – Hydroizolace

1. MateriályHydroizolace je složena z asfaltového penetračního nátěru a dvou vrstev těžkých asfaltových pásů SKLOBIT – extra. Ochranu vodorovné izolace tvoří cementový potěr, zatímco ochranu svislé tvoří přizdívka z CD 2 na MVC.Penetrační nátěr...