Štítek: krov

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu VIII

Osobní zajištění (1) Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. (2) Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejménaa) bezpečnostní lanob)...

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu VI

Složení pracovní čety: Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. Profese Počet Stavební vedoucí 1 Řidič nákl.automobilu 1...

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu IV

Technologický postup provedení základové akce:Předpokládaná venkovní teplota při provádění montáže vaznicového krovu je +5 OC až +20 OC.Provádění montáže vaznicového krovu bude v 1směnném pracovním režimu.1. etapa – osazení pozednice na pilířky půdní nadezdívky,...

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu III

Doprava a skladování materiálů a dílců:Jako přístupové cesty budou sloužit okolní stávající komunikace. Doprava materiálu po staveništi se provádí po provizorní komunikaci (panelová silnice o šířce 3,0 m). Pro dopravu na stavbu bude použit...

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu

Zadání:Vypracujte technologický předpis pro provedení vaznicového krovu na zadaném objektu, technologický předpis bude obsahovat tyto přílohy: půdorys a řez krovem 1:50, schematické zakreslení 6ti etap montáže s příslušnými detaily spojů a popisem technologického postupu....

3. KROV – charakteristika, material, doprava, skladovani

1. Charakteristika krovu Krov tohoto objektu je řešen v soustavě vaznicové. Jedná se o sedlovou střechu se stejnými sklony střešních rovin. Základem konstrukce je pět plných vazeb tvořených stojatými stolicemi. 2. Použitý materiál Při...