Štítek: plasty

Plasty (polymery)

Syntetické makromolekulární látky o vysoké molekulové hmotnosti. V jejich struktuře se opakuje jeden stejný strukturní motiv. Strukturní jednotka z 1 monomeru-(homo)polymer Strukturní jednotka ze 2 různých monomerů-kopolymer Vlastnosti Kladné: pevné, lehké, snadno tvarovatelné, nepodléhají...

Plasty

( Maturitní otázka č.8 ) Vlastnosti – Jsou to moderní materiály stále více používány ve strojírenství – Lehké, odolné proti korozi, el. nevodivé, snadno zpracovatelné, někdy recyklovatelné – Základní surovinou pro výrobu plastů je...

NĚKTERÉ VLASTNOSTI SUROVIN PRO VÝROBU PLASTŮ

Látky v přírodě se dělí na organické a anorganické. Současný rozvoj technologie stavebních hmot je poznamenán vstupem některých org. materiálů. Tyto látky se vyznačují trvanlivostí, plasticitou, korozivzdorností, snadnou opracovatelností aj.Výroba těchto materiálů je založena...