Štítek: pracovní četa

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu VI

Složení pracovní čety: Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. Profese Počet Stavební vedoucí 1 Řidič nákl.automobilu 1...

Technologie stavebních procesů – Lešení

1. Obecné podmínkyHlavním dodavatelem lešení bude stavební firma nebo fyzická osoba s příslušným vybavením. Technologický předpis popisuje lešení na jednu delší stranu budovy z lešení HAKI (27×14 m) 2. Pracovní podmínkyLešení bude postaveno pro...

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK – III

7) Kontrola kvality a jakosti prací – Povrch omítky musí být rovný, oblé plochy musí mít žádaný tvar– V rovnosti omítky jsou přípustné odchylky:a) hrubé omítky: ± 5 mm na 2 mb) hladké omítky:...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU

4. Připravenost staveniště pro montáž Před zahájením montáže se musí převzít spodní stavba ( základy ) a zařízení staveniště. Kontrolují a přebírají se především základy – hlavní rozměry vytyčeného objektu v modulové síti –...

7. DOKONČOVACÍ PRÁCE – II

SkladováníVeškerý materiál bude na stavbě skladován s suchých uzamykatelných prostorech chráněn proti mrazu a ohni.Barvy v plechovkách je vhodné skladovat dnem vzhůru, čímž si ušetříme problémy se vznikáním škraloupu na povrchu.Použité štětce a válečky...

6. OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Úvodní informace Obvodový plášť administrativní budovy budou tvořeny nosnými profily firmy RC systém. Prosklení fasády bude tvořeno izolačním dvojsklem. Montáž obvodového pláště si nevyžaduje mokrý proces. Připravenost staveniště Před zahájením montáže obvodového pláště se...

5. Plochá střecha – Doprava a skladování materiálu…

Doprava a skladování materiálu: Doprava materiálů bude provedena po silnicích na nákladních automobilech odpovídající únosnosti. Lepidla uskladňujeme odděleně od ostatních hořlavých materiálů. Folie skladujeme nastojato v uzamykatelném skladu. Doprava na střechu bude zajištěna pomocí...

4. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – II

4. Připravenost pracoviště Musí být dokončeny všechny práce související s montážní klem. výrobků. • plocha sloužící jako podklad musí mít min. sklon 3° ve směru odtoku vody • musí být rovná, čistá a nesmí...