Štítek: stavba

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK – III

7) Kontrola kvality a jakosti prací – Povrch omítky musí být rovný, oblé plochy musí mít žádaný tvar– V rovnosti omítky jsou přípustné odchylky:a) hrubé omítky: ± 5 mm na 2 mb) hladké omítky:...

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK – II

4) Pořadí činnosti ručního omítání – doprava lešení a pracovního zařízení na pracoviště – zřízení pracovního lešení – příprava povrchu k omítání – doprava malty na pracoviště – postřik konstrukcí cementovou maltou – nahození...

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK

1) Charakteristika objektu Jedná se dvoupodlažní budovu půdorysných rozměrů 15,3m X 24,2m. Konstrukce je provedena ze ŽB skeletu S 1.2 STÚ. Omítky se budou provádět ručně. Pouze pro dopravu malty od míchačky k místu...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU – Montáž průvlaků

9.3) Montáž průvlaků a) Připravenost k montáži průvlaků– Průvlaky je třeba osazovat nejdříve za 24 hodin po osazení sloupů z důvodu zatvrdnutí maltového lože pod sloupy.Doprava průvlaků ze skládky na místo montáže se provádí...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU – Montáž stropních panelů

9.5) Montáž stropních panelů a) Připravenost k montáži stropních panelů– Osazeny všechny sloupy v podlaží, osazeny ztužující stěny a příčky.– Osazeny schodišťové prvky a průvlaky.Doprava stropních panelů ze skládky na místo montáže se provede...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU – Montáž sloupů

9.2) Montáž sloupů a) Připravenost k montáži sloupů– Pro zahájení montáže prvního podlaží jsou zabetonovány základy ( patky ), osazeny kotevní železa pro přivaření sloupu nebo osazeny dílce prefabrikovaných patek, osazeny základové trámy, provedeny...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU

8. Technologický postup montáže Sled montážních prací zahrnuje: – montáž základových trámů– montáž sloupů– montáž ztužujících stěn– montáž průvlaků– montáž ztužidel– montáž schodišťových bloků– montáž mezipodestových panelů– montáž schodišťových průvlaků– montáž schodišťových trámů– montáž...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU

7. Stroje, pomůcky, vybavení – Strojní vybavení pro těžkou montáž činí především montážní prostředek – jeřáb, dále míchačka s protiproudým mícháním 250 l, aktivační míchačka, silo na VPC 15 tun s váhovým dávkovačem, trafo...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU

4. Připravenost staveniště pro montáž Před zahájením montáže se musí převzít spodní stavba ( základy ) a zařízení staveniště. Kontrolují a přebírají se především základy – hlavní rozměry vytyčeného objektu v modulové síti –...