Štítek: stavba

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK – III

7) Kontrola kvality a jakosti prací – Povrch omítky musí být rovný, oblé plochy musí mít žádaný tvar– V rovnosti omítky jsou přípustné odchylky:a) hrubé omítky: ± 5 mm na 2 mb) hladké omítky:...

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK – II

4) Pořadí činnosti ručního omítání – doprava lešení a pracovního zařízení na pracoviště – zřízení pracovního lešení – příprava povrchu k omítání – doprava malty na pracoviště – postřik konstrukcí cementovou maltou – nahození...

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK

1) Charakteristika objektu Jedná se dvoupodlažní budovu půdorysných rozměrů 15,3m X 24,2m. Konstrukce je provedena ze ŽB skeletu S 1.2 STÚ. Omítky se budou provádět ručně. Pouze pro dopravu malty od míchačky k místu...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU – Montáž stropních panelů

9.5) Montáž stropních panelů a) Připravenost k montáži stropních panelů– Osazeny všechny sloupy v podlaží, osazeny ztužující stěny a příčky.– Osazeny schodišťové prvky a průvlaky.Doprava stropních panelů ze skládky na místo montáže se provede...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU – Montáž průvlaků

9.3) Montáž průvlaků a) Připravenost k montáži průvlaků– Průvlaky je třeba osazovat nejdříve za 24 hodin po osazení sloupů z důvodu zatvrdnutí maltového lože pod sloupy.Doprava průvlaků ze skládky na místo montáže se provádí...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU – Montáž sloupů

9.2) Montáž sloupů a) Připravenost k montáži sloupů– Pro zahájení montáže prvního podlaží jsou zabetonovány základy ( patky ), osazeny kotevní železa pro přivaření sloupu nebo osazeny dílce prefabrikovaných patek, osazeny základové trámy, provedeny...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU

7. Stroje, pomůcky, vybavení – Strojní vybavení pro těžkou montáž činí především montážní prostředek – jeřáb, dále míchačka s protiproudým mícháním 250 l, aktivační míchačka, silo na VPC 15 tun s váhovým dávkovačem, trafo...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU

4. Připravenost staveniště pro montáž Před zahájením montáže se musí převzít spodní stavba ( základy ) a zařízení staveniště. Kontrolují a přebírají se především základy – hlavní rozměry vytyčeného objektu v modulové síti –...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU

8. Technologický postup montáže Sled montážních prací zahrnuje: – montáž základových trámů– montáž sloupů– montáž ztužujících stěn– montáž průvlaků– montáž ztužidel– montáž schodišťových bloků– montáž mezipodestových panelů– montáž schodišťových průvlaků– montáž schodišťových trámů– montáž...