Štítek: strop

Spoje v dřevěných konstrukcích

Dřevo bylo v historii stavebnictví nejpoužívanějším materiálem pro střešní konstrukce. S vývojem se postupně měnil způsob spojování dřevěných částí střechy a s ním i používané konstrukce zastřešení. Od tradičních vázaných krovů se přechází na...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU – Montáž stropních panelů

9.5) Montáž stropních panelů a) Připravenost k montáži stropních panelů– Osazeny všechny sloupy v podlaží, osazeny ztužující stěny a příčky.– Osazeny schodišťové prvky a průvlaky.Doprava stropních panelů ze skládky na místo montáže se provede...

Stropní konstrukce

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován technologický předpis pro provádění stropních konstrukcí na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se...

Výpočet kubatur stropů

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován výpočet množství materiálu pro provedení stropní konstrukce nad jedním podlažím zvoleného objektu , dále je zde zpracován výpočet množství překladů , a návrh dopravy materiálů na...

Výpočet kubatur stropů

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován výpočet množství materiálu pro provedení stropní konstrukce nad jedním podlažím zvoleného objektu , dále je zde zpracován výpočet množství překladů , a návrh dopravy materiálů na...

Technologie stavebních procesů – Stropní konstrukce 2

1. Materiály Konstrukce stropu bude provedena systémem POROTHERM (nosníky + keramické vložky). Nad jednou místností bude provedena monolitická železobetonová deska tl. 100mm. Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. pokládat nosníky ve vzdálenosti...

Technologie stavebních procesů – Stropní konstrukce

1. Materiály Konstrukce stropu bude provedena systémem HURDIS II s patkami, uložených do ocelových I nosníků. Nad jednou místností bude provedena monolitická železobetonová deska tl 120mm. 2. Pracovní podmínky Rozvod elektrické energie bude řešen...