Štítek: technologický předpis

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží II

Připravenost staveniště:K procesu výstavby bytového domu lze přistoupit po dokonalé přípravě staveniště. Před zahájením zdění musí být provedena přejímka základových konstrukcí včetně hydroizolace (alespoň dílčí) a zařízení staveniště. Výsledek přejímky musí být zapsán ve...

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží

Zadání:Vypracujte technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží zadaného objektu.Technologický předpis pro provedení zdících pracíPopis objektu:Technologický předpis je zpracován pro bytový dům s 8 bytovými jednotkami. Jde o čtyřpodlažní objekt, v podzemní části...

Technologický předpis pro provádění zemních prací VI

Pracovní stroje, pomůcky, nářadí Použité stroje pro provádění zemních prací Označení stroje Parametry stroje Dozer na pásovém podvozku CATERPILLAR D8N Šířka radlice: 4262 mm Kapacita radlice:11,7 m3 Rychlost vpřed :5,3 – 11 km/h vzad:...