Štítek: nátěr

Nátěry proti  dřevokazným houbám a živočišným škůdcům

Jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních materiálů je dřevo, jeho nevýhodou je hořlavost, nízká odolnost proti povětrnostním vlivům a proti napadení dřevokaznými škůdci, houbami a plísněmi. Dřevokazné houby Houby vyžadují ke svému růstu určitou...

Druhy nátěrových vrstev, druhy nátěrových hmot, příprava podkladu

Druhy nátěrových vrstev – napouštěcí – používáme pouze u savých podkladů (dřevo).– základní – nanášíme na nesavé podklady (kov).– vyrovnávací – tmelení a plastické nátěry– podkladová– vrchníZákladní požadavek je vzájemné prolnutí vrstev a jejich...

Informační a výstražné nátěry 

Účel bezpečnostních barev, jejich rozdělení a barevné značení Účelem bezpečnostních barev je upozornění na místa, která jsou důležitá z hlediska bezpečnosti práce.Bezpečnostní barvy musí umožnit rychlé rozpoznání možných rizik a nebezpečía také rozlišení bezpečnostních...

Nátěr

je souvislý povlak požadovaných vlastností, který účelově chrání jakýkoliv podklad. Kvalitu nátěru ovlivňuje: – úprava podkladu– počet vrstev – druh nátěrové hmoty v jednotlivých vrstvách – způsob namáčení – pořadí jednotlivých vrstev Nátěry v...

Vady nátěrů 

Příčiny a druhy vad, jejich popis, vady nástřiků a předcházení těmto vadám, obnova nátěru. Vady nátěrů – příčiny a) nesprávný technologický a pracovní postupb) škodlivé vlivy prostředíc) užití nevhodné nátěrové hmotyd) použití nekvalitní nátěrové...