Architektura, stavebnictví

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –VODA

Přírodní vody se rozdělují na podzemní a povrchové. V procesu koloběhu vody v přírodě se pak doplňují vodami srážkovými. Srážková voda se při průchodu atmosférou obohacuje látkami z ovzduší, např. CO2, SO2. Podzemní vody...

Technologie stavebních procesů – Bednící práce II

5. Personální obsazení Pracovní četa je složena ze 3 dělníků. Vedoucí čety odpovídá za správné provedení bednění. 6. Stroje a pomůcky Pracovní nástroje pro ruční práci: kladiva, hřebíky, pila, sekera, palice a další tesařské...

Technologie stavebních procesů – Bednící práce

1. Obecné podmínkyPro provedení betonáže bazénového prostoru o rozměrech (4,5 x 2,4 x 1,8 m) je nutno zhotovit bednění. Hlavním dodavatelem bednění bude stavební firma nebo fyzická osoba, která bude také provádět zemní práce....

Stanovení titru roztoku Chelatonu 3 – Chemie stavebních látek

Pomůcky:pipeta-25ml, byreta, odměrná baňka, titrační baňky, analytická nálevka, urotropinový tlumivý roztok,Chelaton 3,xylenolová oranž-indikátor tuhé směsi s KNO3 v poměru 1+99Podstata: Chelatometrie je odměrná analýza a spočívá v tom,že mezi stanovovaným kationem kovu v analyzovaném...

Stanovení koncentrace zředěné kyseliny – Chemie stavebních látek

Pomůcky: pipeta-50ml, byreta, odměrná baňka, titrační baňky, analytická nálevka, odměrný roztok NaOH c=0,2 mol/l, metyloranž Podstata:Neznáme-li koncentraci kyseliny v analyzovaném roztoku ani přibližně,odměříme válečkem 10 ml vzorku a titrujeme bez nároku na přesnost.Z výsledku...