Architektura, stavebnictví

Účinky silných a slabých kyselin

Porovnání účinků kyselin – Do dvou zkumavek nalejeme cca po 3ml k.octové a k.chlorovodíkové, do každévhodíme stejný kousek mramoru. Po nějakém čase při němž sledujeme vývinbublin, slejeme roztok nad vápencem a přídavkem roztoku šťavelanu...

KYSELINY

Látky obsahující ve svých molekulách atomy vodíku, které se vodném prostředí odštěpují ve formě vodíkových iontů. Odštěpené vodíkové ionty jsou v podstatě protony. Uvolněné elektrony udělují zbytku kyseliny záporný náboj. Kladné částice vzniklé rozkladem...

Kyselina sírová, H2SO4, Kyselina uhličitá H2CO3

Kyselina sírová, H2SO4 Zuhelnění org. látek – Do zkumavky nalejeme cca 2ml koncentrované kys. sírové a ponoříme do nídřevěnou špejli.Výsledek – Pozorujeme tmavnutí ponořené části špejle, což je výsledkem zuhelnění působenímkys. sírové na organickou...

Obsah I Stavebnictví a rchitektura pro studenty

Řešení příkladů z praktických cvičení předmětu Sta… Řešení příkladů z praktických cvičení předmětu Sta… MONTOVANÝ SKELET Vliv města a vesnice na psychiku osobnosti na zákl… Mísitelnost benzenu, benzínu a vody, Rozpustnost o… NĚKTERÉ VLASTNOSTI...

ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ – KOMPLETNÍ OBSAH:

ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ – OBSAH 6. RESTAURACE ( verejné stravování ) – NAUKA O STA… 5. PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR – NAUKA O STAVBÁCH 4. PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ – NAUKA O STAVBÁCH 3. BYTOVÉ DOMY –...