Architektura, stavebnictví

3. KROV – charakteristika, material, doprava, skladovani

1. Charakteristika krovu Krov tohoto objektu je řešen v soustavě vaznicové. Jedná se o sedlovou střechu se stejnými sklony střešních rovin. Základem konstrukce je pět plných vazeb tvořených stojatými stolicemi. 2. Použitý materiál Při...

1. MONTOVANÝ SKELET – Kontrola kvality

Kontrola kvality musí být prováděna průběžně. Kontroluje se především: – délka uložení dílců a jejich stykování – spolehlivost příčného a podélného ztužení konstrukce – svary ve všech stycích – zálivka styků a spár –...

2. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – Technická zpráva

1. ÚvodTato technická zpráva slouží jako nedílná součást výkresu „Zařízení staveniště – Administrativní budova, Souběžná 13“. 2. StaveništěStaveniště se nachází na rohu ulice Souběžná a Závodského. Staveniště bude v první řadě oploceno přenosným plotem...

1. MONTOVANÝ SKELET – Stavební připravenost

Po dokončení základových prací může nastat montáž 1.NP.Tento systém bude navážen návěsech a věžovým jeřábem MB 50 na skladovací plochu (viz. zařízení staveniště) s ohledem na další postup prací. Při přejímce materiálu bude provedena...

1. MONTOVANÝ SKELET – Technologický postup montáže

SloupyProvedeme kontrolu vertikálního a horizontálního založení. Vyrovnání výšky nivelací v celém půdorysu v místech sloupů s ohledem na nejvyšší místo. Sloup se očistí na dosedací ploše a zkontroluje se kompletnost. U obou montovaných otvorů...

Základové konstrukce

1. Obecné podmínkyDodavatelem bednících a betonářských prací bude tatáž firma či fyzická osoba, která prováděla zemní práce nebo firma či fyzická osoba, která splňuje podmínky pro tyto práce.Technologický postup je opřen o:– ČSN 73...

Zděné a stropní konstrukce

1. Obecné podmínkyDodavatelem zděných a stropních konstrukcí bude firma či fyzická osoba, která splňuje podmínky pro tyto práce.Technologický postup je opřen o:– ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí– ČSN 73 02 05...

Technologie stavebních procesů – Výkaz výměr – zdivo

Vnitřní nosné zdivo 1) Obecné informace Materiál: Porotherm 30 P+DRozměry: 300/247/238Objemová hmotnost: 900 kg/m3Informativní hmotnost: 15,3 kgPevnost v tlaku: P8Spotřeba cihel: 16 ks/m2Spotřeba malty: 34 l/m2Kusů na paletě: 80 ks/pal 2) Spotřeba na 1...

Technologie stavebních procesů – Výkaz výměr – zdivo

Překlady 2) Obecné informace a)Materiál: Porotherm překlad 11,5Rozměry: 2000/115/71Kusů na paletě: 32 ks/pal b)Materiál: Porotherm překlad 11,5Rozměry: 1250/115/71Kusů na paletě: 48 ks/pal c)Materiál: Porotherm překlad 11,5Rozměry: 1500/115/71Kusů na paletě: 48 ks/pal d)Materiál: Porotherm překlad...