Architektura, stavebnictví

Technologie stavebních procesů – Výkaz výměr – zdivo

Obvodové zdivo 1) Obecné informace Materiál: Porotherm 44 P+DRozměry: 440/247/238Objemová hmotnost: 800 kg/m3Informativní hmotnost: 19,0 kgPevnost v tlaku: P8Spotřeba cihel: 16 ks/m2Spotřeba malty: 44 l/m2Kusů na paletě: 60 ks/pal 2) Spotřeba na 1 podlaží...

Technologie stavebních procesů – Zemní práce

7. Pracovní postupyDíky tomu, že se jedná o stavbu na tzv. „zelené louce“ je nutné jako první v prostoru stavby provést úpravu povrchu staveniště ( porost a keře ) a sejmout ornici v tl....

Technologie stavebních procesů – Zemní práce

1. Obecné podmínkyHlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma nebo fyzická osoba s příslušným strojním parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma.Technologický postup je opřen o:– ČSN...

Zařízení staveniště, Technická zpráva

1) Úvod Tato technická zpráva slouží jako nedílná součást výkresu „Zařízení staveniště – Bytový dům Souběžná 13“. 2) Staveniště Staveniště se nachází na rohu ulice Souběžná a Závodského. Staveniště bude v první řadě oploceno...

Lešení 2

4.) Technologický postup : Na upravený a zhutněný povrch terénu se uloží podkladní prahy v osách řad sloupů . Za prahy budou sloužit fošny . Vzhledem k tomu , že terén kolem objektu bud...

Lešení 3

6.) Pracovní pomůcky , složení pracovní čety : Manipulace s trubkovým materiálem a podlážkami : pojízdný věžový jeřáb s kyvným výložníkem MB 80/100 : nosnost : 4 000 – 5 000 kg při vyložení...

Lešení 1

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován návrh a technologický předpis pro stavbu lešení pro provádění vnějších omítek na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený ,...

Systémové bednění 3

6.) Pracovní pomůcky , složení pracovní čety , postup prací : Manipulace s bednícím materiálem , armaturou a betonovou směsí : pojízdný věžový jeřáb s kyvným výložníkem MB 80/100 : nosnost : 4 000...

Systémové bednění 2

4.) Technologický postup : Způsob montáže a demontáže bednění LS – BEST stropní desky je zásadně po jednotlivých deskách a ostatních prvcích . Bednění je vytvořeno pro ruční manipulaci . Padací hlavice se přišroubují...

Systémové bednění 1

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován technologický předpis pro provádění systémového bednění , armování a betonáž monolitického stropu nad 1. nadzemním podlažím zadaného objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového...