Štítek: pokus

Důkaz přítomnosti manganu ve struskoportlandském cementu

Pokus – Malé množství cementu přidáme do 3 ml zředěné kyseliny dusičné a začneme vařit. Když zůstává jen bílí gel kyseliny dusičné případně kamenivo z betonu, část roztoku nad nerozloženým zbytkem odlejeme do další...

VÁPNO, SÁDRA

Vápno je technický název pro oxid vápenatý CaO. Jako maltovina se vyrábí dekarbonatací vápenců při takové teplotě, aby produkt byl schopen dostatečně rychle karbonatace na Ca(OH)2, který je pak hlavní aktivní složkou tohoto pojiva....

Redukce železité soli jodidem, manganistanu siřičitanem

Redukce železité soli jodidem Pokus 1 – K roztoku železité soli přidáme několik kapek roztoku KSCN. Vznikne intenzivněčervené zbarvení. Potom přidáme malé množství pevného jodidu draselného.Výsledek – Přídavkem jodidu se změnilo červené zbarvení na...

OXIDACE A REDUKCE

Probíhají vždy současně. Jsou to reakce, při níž dochází ke změně oxidačního čísla prvku nebo iontu. Tyto děje jsou podmíněny odevzdáním a příjmem elektronů mezi zúčastněnými látkami. Částice uvolňující elektrony zvyšují své oxidační číslo...