Štítek: pokus

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –KOVY – III

Pokus č. 4 – Rozpouštění Cu v kyselině dusičné Pracovní postup:1) K hoblince mědi ve zkumavce přilijte asi 0,5 ml koncentrované HCl. 2) Obsah zkumavky mírně zahřejte, opatrně přidejte 2 ml koncentrované kyseliny dusičné...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –KOVY – II

Pokus č. 2 – Koroze železa Pracovní postup: 1) Do cca 2/3 porcelánové misky nalijte destilovanou vodu, v níž rozpusťte malou lžíci chloridu sodného a několik krystalů ferrikyanidu. 2) Do roztoku ponořte osmirkovaný železný...

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ –KOVY

Kovy jsou prvky, které odevzdáním elektronů tvoří kladně nabité ionty (kationty). Jejich typickými fyzikálními vlastnostmi jsou: elektrická a tepelná vodivost, kujnost, tažnost, většinou vyšší hmotnost oproti prvkům nekovovým a za normálních podmínek tuhé skupenství....

LABORATORNÍ CVIČENÍ – CVIČENÍ – CEMENT

Cementy jsou práškové hydraulické maltoviny tvořené jemně mletým křemičitanovým slínkem a případně dalšími přísadami. Jedná se o nejrozšířenější hydraulické maltoviny, které se vyznačují schopností tuhnout a tvrdnout reakcí s vodou bez přístupu vzduchu.Základním a...

VODA VE SPOTŘEBĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Voda pro osobní potřebu i veškerou činnost v průmyslu a zemědělství musí vyhovovat určitým požadavkům. Často je nezbytná její předchozí úprava, která v hlavních rysech spočívá v regulaci obsahu železa, manganu a agresivního oxidu...

Důkaz některých látek ve vodě

Látka Postup (ke vzorku přidáme:) Voda Výsledek (závěr) Ca2+ – roztok šťavelanu amonného. V přítomnosti Ca2+ vzniká bílá sraženina. Pitná Jemně bílá Mořská Bílá Mg2+ – 0,5% roztok titan. žluti a trochu NaOH. Za...