Štítek: pokus

NEUTRALIZACE SOLI

Neutralizace – V roztoku, který obsahuje libovolnou směs kyselin zásad nemohou současně vedle sebe existovat zvýšené koncentrace H+ a OH- iontů, poněvadž by to bylo v rozporu s podmínkami rovnovážného stavu. Z toho důvodu...

Silné zásady a Hydroxidy těžkých kovů

RozpustnostCa(OH)2 ve vodě – V kádince s destilovanou vodou suspendujeme Ca(OH)2. Část suspenze filtrujemedo zkumavky. Zbylou část zahřejeme a rychle filtrujeme do druhé zkumavky. Koběma přibližně stejným objemům přidáme po 1 kapce roztoku šťavelanuamonného...

ZÁSADY

Jsou látky, které ve vodném roztoku uvolňují disociací hydroxidové ionty OH-, nabité záporným elektrickým nábojem ( anionty ). Zbytek zásady ( kation ) je pak nabit kladným nábojem, přičemž platí pravidlo o shodě počtu...

Účinky silných a slabých kyselin

Porovnání účinků kyselin – Do dvou zkumavek nalejeme cca po 3ml k.octové a k.chlorovodíkové, do každévhodíme stejný kousek mramoru. Po nějakém čase při němž sledujeme vývinbublin, slejeme roztok nad vápencem a přídavkem roztoku šťavelanu...

Kyselina sírová, H2SO4, Kyselina uhličitá H2CO3

Kyselina sírová, H2SO4 Zuhelnění org. látek – Do zkumavky nalejeme cca 2ml koncentrované kys. sírové a ponoříme do nídřevěnou špejli.Výsledek – Pozorujeme tmavnutí ponořené části špejle, což je výsledkem zuhelnění působenímkys. sírové na organickou...

KYSELINY

Látky obsahující ve svých molekulách atomy vodíku, které se vodném prostředí odštěpují ve formě vodíkových iontů. Odštěpené vodíkové ionty jsou v podstatě protony. Uvolněné elektrony udělují zbytku kyseliny záporný náboj. Kladné částice vzniklé rozkladem...