Architektura, stavebnictví

Výpočet kubatur stropů

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován výpočet množství materiálu pro provedení stropní konstrukce nad jedním podlažím zvoleného objektu , dále je zde zpracován výpočet množství překladů , a návrh dopravy materiálů na...

Výpočet kubatur výkopů

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován objem zemních prací pro stavbu zvoleného objektu . Jedná se o samostatně stojící , nepodsklepenou budovu o dvou nadzemních podlažích . Před započetím zemních prací bude...

Výpočet kubatur zdiva

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován výpočet množství zdícího materiálu a materiálu pro výrobu malt , doprava a skladování materiálů pro stavbu zvoleného objektu . Jedná se o samostatně stojící , nepodsklepený...

Výpočet kubatur základů

1.) Obecné informace : Objekt bude založen na základových pásech šířky 600 mm a hloubky 1000 mm pod obvodovým zdivem , šířky 600 mm a hloubky 500 mm pod středním nosným zdivem , šířky...

PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK

1. Úvod Projektovaným objektem je řadový rodinný dům, nachází se v ulici Sluneční, Frýdek-Místek. Objekt bude využíván k trvalému bydlení. Má 2. NP.Dům se nachází na okraji zástavby-příjezd je po asfaltové komunikaci. Konstrukční výška...

PROVEDENÍ PODLAH – VNITŘNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA

Materiál Jako keramická dlažba bude použit výrobek Rakodur.Je to keramický glazovaný hutný výrobek s nízkou nasákavostí do 3 %, vyráběný podle ČSN EN 176 B I (ISO 13 006 B Ib), jejíž dodržení zaručuje...

PROVEDENÍ PODLAH – PLOVOUCÍ PODLAHA

Důležité pokyny Plovoucí podlahy reagují na změnu klimatu. Proto je nutné je pokládat jen v suchých podmínkách. Nejsou tedy určeny pro vlhké prostředí. Nešroubujte je, nepřilepujte ani nepřitloukejte k podlaze, stačí je položit volně....

PROVEDENÍ PODLAH – ÚVOD

Projektovaným objektem je řadový rodinný dům, nachází se v ulici Sluneční, Frýdek-Místek. Objekt bude využíván k trvalému bydlení. Má 2. NP.Dům se nachází na okraji zástavby-příjezd je po asfaltové komunikaci. Konstrukční výška jednotlivých podlaží...

KOMPLETACE A PŘEDÁNÍ STAVBY

Mezi kompletační práce patří: 1. vytyčení pozemku 2. vytyčení stavební jámy 3. zařízení staveniště a provizorní oplocení 4. výkopové práce 5. provedení základů 6. nosné konstrukce a komín 7. střecha 8. příčky 9. osazení...

Technologie stavebních procesů – zemní práce

1. MateriályHlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma nebo fyzická osoba s příslušným strojním parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma. 2. Pracovní podmínkyRozvod elektrické energie bude...