Architektura, stavebnictví

Technologie stavebních procesů – Hydroizolace

1. MateriályHydroizolace je složena z asfaltového penetračního nátěru a dvou vrstev těžkých asfaltových pásů SKLOBIT – extra. Ochranu vodorovné izolace tvoří cementový potěr, zatímco ochranu svislé tvoří přizdívka z CD 2 na MVC.Penetrační nátěr...

MONTOVANÝ SKELET

Základní informace a technické specifikace skeletu Železobetonový skelet LOB je otevřený konstrukční systém. Výroba je zajišťována individuálně dle zakázek. Je určen pro bytovou a občanskou výstavbu. S výhodou lze tento systém použít při realizování...

NĚKTERÉ VLASTNOSTI SUROVIN PRO VÝROBU PLASTŮ

Látky v přírodě se dělí na organické a anorganické. Současný rozvoj technologie stavebních hmot je poznamenán vstupem některých org. materiálů. Tyto látky se vyznačují trvanlivostí, plasticitou, korozivzdorností, snadnou opracovatelností aj.Výroba těchto materiálů je založena...

KOVY

Jejich typické fyzikální vlastnosti jsou: elektrická a tepelná vodivost, kujnost, tažnost, vyšší hmotnost a za normálních podmínek tuhé skupenství. Kovy jsou prvky, které odevzdáním elektronů tvoří kladně nabité ionty. K nejznámějším patří kovy alkalické,...

VODA VE SPOTŘEBĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Voda pro osobní potřebu i veškerou činnost v průmyslu a zemědělství musí vyhovovat určitým požadavkům. Často je nezbytná její předchozí úprava, která v hlavních rysech spočívá v regulaci obsahu železa, manganu a agresivního oxidu...