Architektura, stavebnictví

VÁPNO, SÁDRA

Vápno je technický název pro oxid vápenatý CaO. Jako maltovina se vyrábí dekarbonatací vápenců při takové teplotě, aby produkt byl schopen dostatečně rychle karbonatace na Ca(OH)2, který je pak hlavní aktivní složkou tohoto pojiva....

Redukce železité soli jodidem, manganistanu siřičitanem

Redukce železité soli jodidem Pokus 1 – K roztoku železité soli přidáme několik kapek roztoku KSCN. Vznikne intenzivněčervené zbarvení. Potom přidáme malé množství pevného jodidu draselného.Výsledek – Přídavkem jodidu se změnilo červené zbarvení na...

OXIDACE A REDUKCE

Probíhají vždy současně. Jsou to reakce, při níž dochází ke změně oxidačního čísla prvku nebo iontu. Tyto děje jsou podmíněny odevzdáním a příjmem elektronů mezi zúčastněnými látkami. Částice uvolňující elektrony zvyšují své oxidační číslo...

Silné zásady a Hydroxidy těžkých kovů

RozpustnostCa(OH)2 ve vodě – V kádince s destilovanou vodou suspendujeme Ca(OH)2. Část suspenze filtrujemedo zkumavky. Zbylou část zahřejeme a rychle filtrujeme do druhé zkumavky. Koběma přibližně stejným objemům přidáme po 1 kapce roztoku šťavelanuamonného...

NEUTRALIZACE SOLI

Neutralizace – V roztoku, který obsahuje libovolnou směs kyselin zásad nemohou současně vedle sebe existovat zvýšené koncentrace H+ a OH- iontů, poněvadž by to bylo v rozporu s podmínkami rovnovážného stavu. Z toho důvodu...

ZÁSADY

Jsou látky, které ve vodném roztoku uvolňují disociací hydroxidové ionty OH-, nabité záporným elektrickým nábojem ( anionty ). Zbytek zásady ( kation ) je pak nabit kladným nábojem, přičemž platí pravidlo o shodě počtu...