Architektura, stavebnictví

Technologický předpis pro provádění zemních prací VI

Pracovní stroje, pomůcky, nářadí Použité stroje pro provádění zemních prací Označení stroje Parametry stroje Dozer na pásovém podvozku CATERPILLAR D8N Šířka radlice: 4262 mm Kapacita radlice:11,7 m3 Rychlost vpřed :5,3 – 11 km/h vzad:...

Technologický předpis pro provádění zemních prací II

Převzetí staveniště:Vytyčení staveniště zajistí investor za pomocí geodeta. Majitelem pozemku je investor. Po uzavření stavebního kontraktu předá investor stanoviště dodavateli (stavbyvedoucímu). Staveniště přebere stavbyvedoucí v přítomnosti investora. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do...

Technologický předpis pro provádění zemních prací

Zadání:Vypracujte technologický předpis pro provedení zemních prací na zadaném objektu + výkres výkopu s prokótováním. Technologický předpis pro provedení zemních prací Obecné informace:Technologický předpis je zpracován pro objekt – prodejna potravin+ klub mládeže Náchod.Jde...

Technologický předpis pro provedení vaznicového krovu IX

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu (1) Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce...