Architektura, stavebnictví

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží II

Připravenost staveniště:K procesu výstavby bytového domu lze přistoupit po dokonalé přípravě staveniště. Před zahájením zdění musí být provedena přejímka základových konstrukcí včetně hydroizolace (alespoň dílčí) a zařízení staveniště. Výsledek přejímky musí být zapsán ve...

Technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží

Zadání:Vypracujte technologický předpis pro provedení zdících prací jednoho podlaží zadaného objektu.Technologický předpis pro provedení zdících pracíPopis objektu:Technologický předpis je zpracován pro bytový dům s 8 bytovými jednotkami. Jde o čtyřpodlažní objekt, v podzemní části...