Štítek: materiál nářadí

Technologie stavebních procesů – Lešení – II

6. Stroje a pomůckyKolečka, běžné tesařské nářadíMateriál HAKI lešení:– patka 20 ks– sloupek3 m 80 ks2 m 20 ks– podélník 3 m 126 ks– příčník 1,2 m 70 ks– zábradlí3 m 40 ks1,2 m...

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK – II

4) Pořadí činnosti ručního omítání – doprava lešení a pracovního zařízení na pracoviště – zřízení pracovního lešení – příprava povrchu k omítání – doprava malty na pracoviště – postřik konstrukcí cementovou maltou – nahození...

PROVÁDĚNÍ OMÍTEK

1) Charakteristika objektu Jedná se dvoupodlažní budovu půdorysných rozměrů 15,3m X 24,2m. Konstrukce je provedena ze ŽB skeletu S 1.2 STÚ. Omítky se budou provádět ručně. Pouze pro dopravu malty od míchačky k místu...

PROVEDENÍ MONTÁŽE SKELETU

7. Stroje, pomůcky, vybavení – Strojní vybavení pro těžkou montáž činí především montážní prostředek – jeřáb, dále míchačka s protiproudým mícháním 250 l, aktivační míchačka, silo na VPC 15 tun s váhovým dávkovačem, trafo...

Technologie stavebních procesů – Bednící práce

Bednící práce 1. Obecné podmínky Pro provedení betonáže bazénového prostoru o rozměrech (4,6 x 2,6 x 1,6 m) je nutno zhotovit bednění. Hlavním dodavatelem bednění bude stavební firma nebo fyzická osoba, která bude také...

7. DOKONČOVACÍ PRÁCE – II

SkladováníVeškerý materiál bude na stavbě skladován s suchých uzamykatelných prostorech chráněn proti mrazu a ohni.Barvy v plechovkách je vhodné skladovat dnem vzhůru, čímž si ušetříme problémy se vznikáním škraloupu na povrchu.Použité štětce a válečky...

7. DOKONČOVACÍ PRÁCE

Dokončovací práce Mezi dokončovací práce patří ty činnosti, pro které je nutné zhotovení určitých základních prací a po jejich dokončení a následném úklidu je objekt připraven pro předpřejímkové řízení. Mezi dokončovací práce patří:– obklady...

6. OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Úvodní informace Obvodový plášť administrativní budovy budou tvořeny nosnými profily firmy RC systém. Prosklení fasády bude tvořeno izolačním dvojsklem. Montáž obvodového pláště si nevyžaduje mokrý proces. Připravenost staveniště Před zahájením montáže obvodového pláště se...

5. Plochá střecha – Doprava a skladování materiálu…

Doprava a skladování materiálu: Doprava materiálů bude provedena po silnicích na nákladních automobilech odpovídající únosnosti. Lepidla uskladňujeme odděleně od ostatních hořlavých materiálů. Folie skladujeme nastojato v uzamykatelném skladu. Doprava na střechu bude zajištěna pomocí...