Štítek: materiál nářadí

Technologie stavebních procesů – Konstrukce zděné

1. MateriályVeškeré zdivo je provedeno z přesných tvárnic YTONG. Také nadedveřní a nadokenní překlady jsou ze stejného materiálu. Ke zdění je použita montážní a vysprávková malta YTONG max. zrnitosti 0,4 mm o pevnosti v...

Technologie stavebních procesů – základové konstrukce

1. MateriályK betonáži základové konstrukce je použito betonu B20. Složení betonové směsi viz. výpočet kubatur základů. Betonáž je provedena do klasického dřevěného bednění. 2. Pracovní podmínkyPřed zahájením prací musí být vybudována příjezdová komunikace ke...

Technologie stavebních procesů – Inženýrské sítě

1. MATERIÁLVODOVOD – trubní materiál veřejného vodovodu bude vyroben z litiny (trouby musí být hrdlové), min. hloubka 1,2 m až 1,8 m, trouby musí být chráněny jak pasivní ochranou nátěry, obaly tak aktivní „katodové“PLYNOVOD...

Technologie stavebních procesů – Pokrývačské práce

1. MateriályZákladními materiály jsou pálená krytina tašková, hřebenáče a vápenná malta.Taška obyčejná rovná – TB (bobrovka) – v přírodním provedení 3680 ksHřebenáč hladký THb-h – v přírodním provedení 93 ksMalta vápenná – na 1...

Technologie stavebních procesů – Bednící práce

1. MateriályHlavním dodavatelem bednění bude stavební firma nebo fyzická osoba, která bude také provádět zemní práce. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma. Bednění bude provedeno z klasického...

Technologie stavebních procesů – Stropní konstrukce

1. Materiály Konstrukce stropu bude provedena systémem HURDIS II s patkami, uložených do ocelových I nosníků. Nad jednou místností bude provedena monolitická železobetonová deska tl 120mm. 2. Pracovní podmínky Rozvod elektrické energie bude řešen...

Technologie stavebních procesů – Hydroizolace

1. MateriályHydroizolace je složena z asfaltového penetračního nátěru a dvou vrstev těžkých asfaltových pásů SKLOBIT – extra. Ochranu vodorovné izolace tvoří cementový potěr, zatímco ochranu svislé tvoří přizdívka z CD 2 na MVC.Penetrační nátěr...

MONTOVANÝ SKELET

Základní informace a technické specifikace skeletu Železobetonový skelet LOB je otevřený konstrukční systém. Výroba je zajišťována individuálně dle zakázek. Je určen pro bytovou a občanskou výstavbu. S výhodou lze tento systém použít při realizování...