Štítek: materiál nářadí

Hydroizolace 4

2.) Pracovní pomůcky , časové rozvržení prací a složení pracovní čety : Provedení penetračního nátěru : ochranné rukavice , ochranný kryt na obličej , elektrická vrtačka s vřetenovým nádstavcem pro rozmíchání nátěrové hmoty ,...

Svislé konstrukce

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován technologický předpis pro provedení svislých konstrukcí na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se...

Základové konstrukce

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován technologický předpis pro provedení bednění a betonáže základových konstrukcí na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu o dvou nadzemních podlažích ....

Výpočet kubatur zdiva

1.) Obecné informace : V protokolu je zpracován výpočet množství zdícího materiálu a materiálu pro výrobu malt , doprava a skladování materiálů pro stavbu zvoleného objektu . Jedná se o samostatně stojící , nepodsklepený...

Výpočet kubatur základů

1.) Obecné informace : Objekt bude založen na základových pásech šířky 600 mm a hloubky 1000 mm pod obvodovým zdivem , šířky 600 mm a hloubky 500 mm pod středním nosným zdivem , šířky...

PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK

1. Úvod Projektovaným objektem je řadový rodinný dům, nachází se v ulici Sluneční, Frýdek-Místek. Objekt bude využíván k trvalému bydlení. Má 2. NP.Dům se nachází na okraji zástavby-příjezd je po asfaltové komunikaci. Konstrukční výška...

PROVEDENÍ PODLAH – PLOVOUCÍ PODLAHA

Důležité pokyny Plovoucí podlahy reagují na změnu klimatu. Proto je nutné je pokládat jen v suchých podmínkách. Nejsou tedy určeny pro vlhké prostředí. Nešroubujte je, nepřilepujte ani nepřitloukejte k podlaze, stačí je položit volně....

PROVEDENÍ PODLAH – VNITŘNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA

Materiál Jako keramická dlažba bude použit výrobek Rakodur.Je to keramický glazovaný hutný výrobek s nízkou nasákavostí do 3 %, vyráběný podle ČSN EN 176 B I (ISO 13 006 B Ib), jejíž dodržení zaručuje...

Technologie stavebních procesů – zemní práce

1. MateriályHlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma nebo fyzická osoba s příslušným strojním parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací nebo vybraná geodetická firma. 2. Pracovní podmínkyRozvod elektrické energie bude...

Technologie stavebních procesů – Vnitřní omítky, obklady 2

1. MateriályStavba bude vyzděna z cihlového systému POROTHERM. Na toto cihelné zdivo bude použita jádrová tepelně izolační minerální omítka na vápenocementové bázi s perlitem – Baumit Termo, ručně zpracovatelná. Ta bude také použita na...