Architektura, stavebnictví

6. Technické požadavky na stavební výrobu

6. Technické požadavky na stavební výrobuEvropským předpisem v oblasti stavebnictví je směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Technické požadavky na stavební výrobu se týkají především:– zajištění sjednocení základních požadavků kladených ve veřejném zájmu na...

Stavební zákon

2.2.1. Stavební zákonV současné době probíhá v ČR příprava nového stavebního zákona. Na počátku tohoto roku vrátil Senát návrh zákona Poslanecké sněmovně. Senátoři podpořili zjednodušení stavebního řízení v oblasti výstavby rodinných domů a rekonstrukcí...

Shrnutí faktorů obecného okolí

2.3. Shrnutí faktorů obecného okolíNásledující výčet představuje nejvýznamnější faktory, které zásadním způsobem ovlivňují činnost stavebních firem v ČR.– zvýšení produktivity malých a velkých stavebních firem, pokles produktivity středních stavebních firem– zvýšení počtu zaměstnanců ve...

3. Faktory oborového okolí

3. Faktory oborového okolí 3.1. Vyjednávací síla zákazníkůStavební trh se značně liší od trhu klasických komerčních produktů. Zatímco komerční produkt je v podstatě vyráběn pro anonymního zákazníka, je drtivá většina stavebních zakázek vyráběna pro...

Faktory obecného okolí

Faktory obecného okolí 2.1. Vybrané právní normy– Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (úz. plánování, úz. rozhodnutí, staveb. povolení, stavba (Smlouva o dílo), stavební řízení)– Zákon č. 500/2004 Sb., správní...

2.2. Zákon o veřejných zakázkách

2.2. Zákon o veřejných zakázkáchS účinností k 1.7.2006 byl přijat zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přinášející řadu změn vyplývajících z transpozice nových právních předpisů ES – směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, a jejich institutů....

1. Specifika stavebnictví

1. Specifika stavebnictví Pro stavebnictví jsou typické aspekty, které z hlediska jejich unikátní povahy nelze nalézt v dalších odvětvích národního hospodářství. Stavební trh se vyznačuje:– značnou náročností na kapitál a jeho pomalý obrat– komplikovaností...

11. Začátky podnikání ve stavebním oboru

Základem vzniku samotného podnikání je prvotní myšlenka, v čem začít podnikat, kde je mezera na trhu, kterou mohu vyplnit svým podnikáním. Dále musím splnit podmínky pro započetí podnikání, kterými jsou ve stavebním oboru dosažené...

10. Právní normy vztahující se ke stavebnictví

10.1. Jak může podnikatelský subjekt ovlivnit právní prostředí 10.1.1. Vlastní chování – firemní kultura V souvislosti s procesem vytváření správné a fungující legislativy je žádoucí spoluúčast osob podnikajících ve stavebním oboru na přípravě a...