Architektura, stavebnictví

Ocel a konstrukce

Nosná konstrukce Ve stavebnictví pojem nosná konstrukce znamená základ (kostru) celé stavby. K jejím hlavním funkcím patří hlavně to, že zajišťuje pevnost, stabilitu a ochranu a slouží jako základ pro montáž dalších součástí a...

Historie cihly

„Cihlářská hlína je barvy žluté až žlutočervené, geologicky je to spraš čtvrtohorní (diluviální) nebo naplavenina, mastného vzhledu, obsahující jílovité součásti , někdy pak vrstvičky písku a zbytky předhistorické flory a fauny, z nichž se...

Historie výroby střešních tašek

Už od okamžiku kdy člověk opustil jeskyně, musel začít přemýšlet nad tím,čím si zjistí příbytek dešti a nepohodě .Zkoušelo se všelicos , drny, sláma dřevěné šindele a došky a mnoho jiného. Došky : Došky,...

Hlína jako stavební materiál

Nepálená hlína, stejně tak jako dřevo a kámen, je vlastně jedním z nejstarších a nerozšířenějších materiálů, které člověk používal na stavbu svých obydlí téměř po celém světě. Existuje několik technologií, které měly různé názvy...

Podlahové vytápění

Historie Podlahové vytápění známe již ze starého Říma, kde jeho obyvatelé využívali teplo spalin. Tyto spaliny proudily pod dům do kanálků a tím ohřívaly podlahu. Teplo nerozváděla voda, ale vzduch. Klasické teplovodní podlahové vytápění...

Kanalizace

Kdy a kde byla vynalezena vůbec první kanalizace na světě se přesně neví.. První zmínky o existenci kanalizačního systému a odpadové jámě se vyskytují v mytologii semitských Akadů, kteří přesídlili do Babylonu okolo roku...

Druhy dlažby

Dlažbu můžeme rozdělit na základě mnoha kriterií, jako je např. povrchová úprava, druh materiálu, údržba, estetický vzhled apod. Základní rozdělení dlažeb je podle jejich tvrdosti, nasákavosti a z toho plynoucí možnosti použití na vnitřní...

Nátěry proti  dřevokazným houbám a živočišným škůdcům

Jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních materiálů je dřevo, jeho nevýhodou je hořlavost, nízká odolnost proti povětrnostním vlivům a proti napadení dřevokaznými škůdci, houbami a plísněmi. Dřevokazné houby Houby vyžadují ke svému růstu určitou...

Barevné řešení interiérů 

Estetická pravidla, volba tónů, výzdoba doplňkovými technikami Aby na nás prostředí, v němž žijeme, působilo co nejpříznivěji, musí být nejen dobře a účelně vybudováno, ale i barevně dokončeno. Vhodná volba barev souvisí s architektonickým...

Druhy nátěrových vrstev, druhy nátěrových hmot, příprava podkladu

Druhy nátěrových vrstev – napouštěcí – používáme pouze u savých podkladů (dřevo).– základní – nanášíme na nesavé podklady (kov).– vyrovnávací – tmelení a plastické nátěry– podkladová– vrchníZákladní požadavek je vzájemné prolnutí vrstev a jejich...