Architektura, stavebnictví

Informační a výstražné nátěry 

Účel bezpečnostních barev, jejich rozdělení a barevné značení Účelem bezpečnostních barev je upozornění na místa, která jsou důležitá z hlediska bezpečnosti práce.Bezpečnostní barvy musí umožnit rychlé rozpoznání možných rizik a nebezpečía také rozlišení bezpečnostních...

Nátěr

je souvislý povlak požadovaných vlastností, který účelově chrání jakýkoliv podklad. Kvalitu nátěru ovlivňuje: – úprava podkladu– počet vrstev – druh nátěrové hmoty v jednotlivých vrstvách – způsob namáčení – pořadí jednotlivých vrstev Nátěry v...

Psychologické působení barev

Aby prostředí, v němž žijeme, na nás působilo co nejpříznivěji, musí být nejen dobře a účelně vybudováno, ale i barevně sladěno. Vhodná volba barev souvisí s architektonickým řešením prostoru. Pokud se ocitneme v prostoru,...

Vady nátěrů 

Příčiny a druhy vad, jejich popis, vady nástřiků a předcházení těmto vadám, obnova nátěru. Vady nátěrů – příčiny a) nesprávný technologický a pracovní postupb) škodlivé vlivy prostředíc) užití nevhodné nátěrové hmotyd) použití nekvalitní nátěrové...

Válečkování, vzornicování, linkování, tupování

Válečkování Je roznášení barvy nebo otiskování vzoru z válečku na plochu. Vzory jsou neurčité, geometrické nebo stylizované. Stěna pro válečkování musí být rovná a hladká. Vzdálenost od rohů a koutů se vždy vyznačí brnknutím....

Barva jako fyzikální pojem

Barva Barva je část zrakového vjemu a je určena spektrálním složením světelného podnětu vstupujícího do oka. Barevné vidění je subjektivní, nesdělitelné.Barva jako pojem fyzikálníVýchozí barvy pro tónování barev a pro práci s hmotnými materiály...

Jak vybrat správný kotel do bytu, domu

Vybrat správný kotel na chatu či chalupu vyžaduje pečlivou přípravu. Při projektování otopné soustavy je nutno vycházet z energetické bilance domu, která se skládá z bilance energie, tepelných ztrát budovy, tepelného příkonu systému, přípojných...

4. SWOT analýza- stavebnictví

4. SWOT analýza 4.1. Strengths – silné stránky– hrozba substitutů je nízká– hrozba vzniku nových velkých stavebních společností je vzhledem ke komplexnosti oboru nízká– nižší náklady na pracovní sílu v porovnání s konkurencí z...